кластерна спільнота

категорії учасників кластеру

Оператори ринку харчових продуктів 

визначені згідно Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" з усіх регіонів України 

Суб’єкти господарювання, які проводять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні яких перебувають потужності з первинного виробництва, виробництва, реалізації та/або обігу харчових продуктів та/або інші об’єкти санітарних заходів (крім матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), у тому числі фізичні особи, якщо вони провадять діяльність з метою або без мети отримання прибутку та займаються виробництвом та/або обігом харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів та агропродовольчі ринки (стаття 1, пункт 55 закону).

Власники неурядових нормативних документів та органи оцінки відповідності 

організації, які розробляють та регулярно оновлюють стандарти та інші нормативні документи, визначені Угодою про технічні бар'єри в торгівлі СОТ, спрямовані на захист споживача харчових продуктів  

Стандарти - документи, які затверджені визнаним органом і які визначають призначені для загального й багатократного використання правила, інструкції або характеристики продукції або пов'язаних з ними процесів чи методів виробництва, дотримання яких не є обов'язковим, які можуть включати або виключно містити вимоги стосовно термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування щодо певного продукту, процесу чи методу виробництва (пункт 2 додатку 1 "Терміни та їхні визначення для цілей цієї Угоди", додаток 3 "Кодекс сумлінної практики для розробки, прийняття й застосування стандартів).

Орган з оцінки відповідності - орган (підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування (стаття 1 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності").

Тренери - Консультанти - Аудитори 

сертифіковані, ліцензовані або акредитовані відповідно до правил організацій, які уповноважують їх на здійснення професійної діяльності 

зокрема згідно правил Міжнародного форуму з акредитації (IAF), Міжнародної організації з акредитації лабораторій (ILAC), Національного агентства з акредитації України (НААУ

Фінансові інституції 

які зацікавлені у тому, щоб надавати послуги та продавати продукти учасникам кластеру 

зокрема міжнародні та українські банки, фонди, спілки, донорські та кредитні організації, які кредитують, інвестують, фінансують модернізацію та розвиток активів операторів ринку харчових продуктів в Україні відповідно до цінностей Зеленої економіки ООН та вимог Зеленого курсу ЄС   

Інформаційні майданчики 

які зацікавлені у популяризації доброчесних практик ведення бізнесу та інформуванні споживачів про шляхи забезпечення безпечності та якості харчових продуктів

зокрема торгово-промислові палати, івент-агенції, галузеві асоціації, профільні громадські організації