Fair food-Ukraine

меморандум про приєднання до кластеру доброчесних операторів ринку харчових продуктів FairFood-Ukraine (FFU)

Преамбула:

(1) розуміючи важливість питань безпеки продуктів харчування в сучасному світі;

(2) прагнучи прискорити реформування національної економіки на сучасних ринкових та демократичних засадах, і зокрема сфери виробництва та поставки продуктів харчування, системи державного контролю та підтвердження відповідності щодо харчових продуктів;

(3) усвідомлюючи необхідність спільних дій щодо впровадження Угоди про асоціацію з ЄС, запровадження в Україні європейських норм і правил щодо обігу та споживання харчових продуктів;

(4) прагнучи дотримання вимог чинного законодавства, норм та правил, встановлених міжнародними стандартами;

(5) протидіючи недоброчесним виробникам та операторам ринку харчових продуктів та корупції при посвідченні безпечності продуктів харчування;

(6) усвідомлюючи цінності просвіти та освіти операторів ринку та споживачів харчових продуктів;

(7) прагнучи підвищити ефективність своїх дій та досягти синергії за рахунок координації професійної діяльності,

(8) намагаючись активізувати ринок своїх продуктів та послуг,

(9) підтверджуючи свій інтерес на налагодження взаємовигідної співпраці та координації зусиль між всіма учасниками, причетними до виробництва та поставки продуктів харчування «від лану до столу»;

(10) спрямовуючи свою діяльність на реалізацію цінностей безпечного харчування та захисту прав споживача –

(11) приєднуючись до спільноти доброчесних операторів ринку харчових продуктів, яка діє в форматі кластеру доброчесних операторів ринку харчових продуктів FairFood-Ukraine (FFU);

(12) погоджуючись на підписання меморандуму шляхом дистанційного заповнення відповідної аплікаційної форми –

беремо на себе наступні зобов‘язання:

І. Оператори ринку харчових продуктів:


(а) визнавати цінності та значення захисту прав споживача;

(б) сумлінно ставитися до реалізації вимог до харчових продуктів та процесів їх виробництва, пакування, зберігання, доставки, що висуваються чинним законодавством України (в обсязі, зазначеному в уніфікованих актах державних перевірок за напрямами, перевірці за якими підлягають такі оператори ринку), законодавством ЄС та нормативними документами недержавного рівня міжнародних систем стандартизації;

(в) докладати максимум зусиль для усунення зауважень, наданих органами державного контролю за результатами перевірок, фахівців та організацій, які здійснюють аудит з метою підтвердження відповідності нормам міжнародних нормативних документів;

(г) виключити можливості здійснення корупційних дій, нетерпиме ставлення до пропозицій та проявів корупції;

(д) нетерпимо ставитися до фальсифікації харчових продуктів, неналежної діяльності операторів ринку харчових продуктів;

(е) нетерпимо ставитися до намагань фальсифікувати послуги у сфері оцінки відповідності - тренінги, консультації, аудит, сертифікація;

(є) прагнути вчасно отримувати інформацію про оновлення вимог до харчових продуктів, шляхи їх реалізації, вдосконалення системи контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів;

(ж) прагнути підвищувати рівень обізнаності за рахунок участі у належних тренінгах та вдосконалювати свій бізнес за рахунок залучення належних консультантів;

(з) неухильно прагнути підтвердження безпечності та якості у своїй діяльності за рахунок сертифікації в міжнародних системах підтвердження відповідності.

ІІ. Власники стандартів та органи оцінки відповідності:

(а) брати участь в інформаційних кампаніях, які веде кластер FFU;

(б) співпрацювати з інформаційними майданчиками - учасниками кластеру;

(в) надавати штаб-квартирі кластеру відому їм інформацію про недоброчесне використання нормативних документів операторами ринку харчових продуктів;

(г) надавати штаб-квартирі кластеру відому їм інформацію про прояви корупції з боку аудиторів та в інших випадках засвідчення відповідності;

(д) надавати штаб-квартирі кластеру відому їм інформацію про прояви корупції з боку операторів ринку харчових продуктів;

(е) надавати преференції, акційні пропозиції та інші більш сприятливі умови співпраці операторам ринку, які є учасниками кластеру.

ІІІ. Профільні фахівці (тренери, консультанти, аудитори):

(а) документально підтвердити фахову належність;

(б) регулярно підвищувати фаховий рівень та надавати відповідні документальні свідчення;

(в) поставляти на ринок належні продукти та послуги, які відповідають усталеним стандартам, у тому числі у разі наявності встановленим внутрішніми документами кластеру;

(г) отримувати інформацію про розвиток стандартів для ринків освітніх послуг, консалтингу, аудиту;

(д) вдосконалювати свої продукти та послуги відповідно до профільних стандартів;

(е) виключити можливості здійснення корупційних дій, нетерпимо ставитися до пропозицій та проявів корупції;

(є) нетерпимо ставитися до намагань фальсифікувати послуги з проведення тренінгів, надання консультацій, здійснення аудиту, сертифікації;

(ж) нетерпимо ставитися до фальсифікації харчових продуктів, неналежної діяльності операторів ринку харчових продуктів;

(з) брати участь в інформаційних кампаніях, які веде кластер, у тому числі у партнерстві з інформаційними майданчиками;

(и) надавати преференції та більш сприятливі умови операторам ринку, які є учасниками кластеру.

IV. Фінансові інституції:

(а) сповідувати прихильність до цінностей "Зеленого курсу" і концепції "Від лану до столу" як його органічної частини;

(б) визнавати цінності захисту прав споживача харчових продуктів;

(в) розробляти та виносити на ринок продукти та послуги, спрямовані на розвиток активів операторів ринку харчових продуктів;

(г) розробляти та виносити на ринок продукти та послуги, які забезпечують підвищення кваліфікації фахівців (аудиторів, тренерів, консультантів);

(д) брати участь в інформаційних кампаніях, які веде кластер;

(е) співпрацювати з інформаційними майданчиками – учасниками кластеру;

(є) надавати преференції та більш сприятливі умови суб'єктам господарської діяльності, які є учасниками кластеру.

V. Інформаційні майданчики:

(а) визнавати та просувати цінності "Зеленого курсу" і концепції "Від лану до столу" як його органічної частини;

(б) визнавати та просувати цінності захисту прав споживача харчових продуктів;

(в) співпрацювати з кластером в організації та проведенні інформаційних кампаній на реалізацію концепції та завдань кластеру;

(г) співпрацювати з учасниками кластеру різних категорій в організації та проведенні інформаційних кампаній з метою інформування широкої громадськості, бізнесу;

(д) співпрацювати з операторами ринку харчових продуктів в організації та проведенні інформаційних кампаній з метою ствердження принципів доброчесності, популяризації шляхів та методів забезпечення безпечності продуктів харчування, розвитку сегментів ринку харчових продуктів;

(е) співпрацювати з профільними фахівцями (тренерами, консультантами, аудиторами) в організації та проведенні освітніх заходів, інформаційних кампаній з метою ствердження принципів доброчесності, популяризації шляхів та методів забезпечення безпечності продуктів харчування, розвитку ринку тренінгів, консалтингу та аудиту

(є) надавати преференції та більш сприятливі умови суб'єктам господарської діяльності, які є учасниками кластеру.