Реєстр FFU:Int:А:

FFU-advanced-approved

Обсяг декларування: отримання сертифікату, який засвідчує відповідність продукції та технологічних процесів оператора ринку вимогам міжнародної системи сертифікації