Реєстр FFU:Int:A:<IFS>

 FFU-advanced-approved

Обсяг декларування: успішна сертифікація за стандартом системи IFS згідно правил системи сертифікації IFS


FFU:Int:A:<IFS>


№ - дата - повна назва суб'єкта господарювання

сертифікат

№ - дата - повна назва суб'єкта господарювання

сертифікат