Fair food-Ukraine

концепція кластеру доброчесних операторів ринку харчових продуктів

Місія

Місією кластеру доброчесних операторів ринку харчових продуктів FairFood-Ukraine (FFU) є виокремлення спільноти операторів ринку харчових продуктів, які прагнуть отримати довіру споживача за рахунок дотримання високих стандартів в своїй профільній діяльності і з цією метою взаємодіють між собою.

Мета

Забезпечення гарантій відносно безпечності та якості харчової продукції для споживача як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках за рахунок ефективної взаємодії між учасниками кластеру.

Вимоги до учасників

Основними учасниками кластеру FFU є оператори ринку харчових продуктів, які опікуються дотриманням вимог до харчових продуктів та процесів їх виробництва, пакування, зберігання, доставки, що висуваються:

а) чинним законодавством України в обсязі, зазначеному в уніфікованих актах державних перевірок за напрямами, перевірці за якими підлягають такі оператори ринку,

б) законодавством ЄС та міжнародними нормативними документами недержавного рівня.

Учасники кластеру не тільки прагнуть виконати вимоги, які висуваються чинним законодавством України та ЄС, але й беруть на себе підвищені зобов’язання щодо дотримання стандартів та кращих практик, які пред‘являють до операторів ринку харчових продуктів міжнародні системи сертифікації.

Учасники кластеру:

- сумлінно ставляться до реалізації зазначених вище вимог на власних підприємствах,

- докладають максимум зусиль для усунення зауважень, наданих органами державного контролю та організацій, які здійснюють аудит з метою підтвердження відповідності нормам міжнародних нормативних документів (сертифікація),

- ніколи не вдаються до корупційних дій і належним чином реагують на пропозиції та прояви корупції.

Організаційно-правовий формат

Кластер доброчесних операторів ринку харчових продуктів FairFood-Ukraine (FFU) є добровільним недержавним об‘єднанням фізичних та юридичних осіб, діяльність яких спрямована на забезпечення безпечності та якості аграрної та харчової продукції за рахунок належного дотримання вимог вітчизняного та міжнародного законодавства, галузевих нормативних документів та здійснення належної сертифікації, яка гарантує споживачу доброчесність оператора ринку та належний рівень безпечності та якості харчових продуктів.

Діяльність кластера FFU базується за системі норм та правил, які визначені для кожної категорії учасників та є обов‘язковими для дотримання та виконання.

Учасники кластеру FFU взаємодіють між собою на договірній основі. З метою уніфікації внутрішніх процедур та документів та спрощення внутрішніх відносин кластер формує пакет типових договорів.

У складі кластеру функціонує головна організація (штаб-квартира кластеру), з якою члени кластеру укладають меморандум про приєднання до кластеру. Головна організація підтримує концепцію та ІТ інструменти, на яких базується діяльність кластеру, здійснює координацію діяльності учасників та виконує представницькі функції у зовнішніх стосунках.

Кластерна спільнота

В діяльності кластеру FFU беруть участь:

1) вітчизняні оператори ринку харчових продуктів

2) організації - власники стандартів та організації з оцінки відповідності

3) ліцензовані та/або сертифіковані фахівці (тренери, консультанти, аудитори)

4) українські та міжнародні фінансові інституції

5) торгово-промислові палати, галузеві асоціації, профільні громадські організації, які зацікавлені в популяризації доброчесності бізнесу

До учасників кластеру FFU можуть висуватися кваліфікаційні вимоги участі у кластері.

Формат діяльності

Кластер FFU діє на основі меморандуму про визнання місії, візії, цінностей та кодексу етики між його учасниками і відкритий для приєднання членів, які відповідають вимогам участі у кластері. Порушення вимог до участі у кластері та положень меморандуму веде до дисциплінарних та інших санкцій, які передбачені засадничими документами кластеру.

Діяльність кластеру FFU здійснюється переважно у дистанційному режимі. Потреби у фізичній взаємодії між членами кластеру FFU, партнерами та споживачами продуктів послуг учасників кластеру забезпечують торгово-промислові палати, галузеві асоціації та інші підприємства та організації.

Загальну координацію діяльністю кластеру, розробку та підтримку інструментів дистанційної взаємодії, ведення баз даних та реєстрів здійснює уповноважена громадська організація – штаб-квартира кластеру. На перших етапах розвитку кластеру FFU функції штаб-квартири кластеру покладаються на ініціатора створення кластеру – ГО «Аналітичний центр АСУ».

Учасники кластеру взаємодіють на основі типових договорів і мають можливість додавати до них необхідні положення. Штаб-квартира кластеру веде базу даних (реєстр) договорів, укладених між учасниками кластеру.

Внутрішні процедури та правила

Кластер FFU діє на основі засадничих документів, формалізованих внутрішніх процедур та правил (система прийняття рішень та накладання санкцій, процедури збору та поширення інформації про діяльність кластеру, сертифікація щодо інвестиційної надійності тощо).

Штаб-квартира кластеру ініціює розробку, обговорення та запровадження правил у відповідь на потребу, яка стала очевидною в результаті діяльності кластеру. Учасники кластеру можуть пропонувати штаб-квартирі розглянути необхідність запровадження правил, надаючи відповідним чином обґрунтовану пропозицію.

Класифікація доброчесних операторів ринку

У кластері FFU існує два рівня свідчення доброчесності оператора ринку харчових продуктів: FFU-basic і FFU-advanced, які, в свою чергу, є внутрішньо структурованими, у тому числі відповідно до параметрів, які контролюються третьою стороною.

  • FFU-basic – свідчення доброчесності за результатами державної перевірки, яка здійснюється посадовими особами Держпродспоживслужби України.

Цей рівень сертифікації зумовлений наявністю високого рівня корупції у сфері державних перевірок в Україні та необхідністю додатково підтверджувати дотримання вимог чинного законодавства України при експорті аграрної та харчової продукції в очах закордонних партнерів та споживачів. Цей рівень сертифікації надає гарантії споживачу аграрної та харчової продукції щодо безпечності та якості продукції на вітчизняному та міжнародних ринках в обсягах, які вимагає чинне законодавство України.

Рівень FFU-basic в свою чергу має два внутрішніх рівня: FFU-basic-beginner і FFU-basic-approved.

FFU-basic-beginner-<напрям державного контролю> – суб‘єкт господарювання пройшов тренінг з підготовки до державних перевірок за визначеним напрямом державного контролю та засвідчив виконання вимог, які містяться в уніфікованих актах державного контролю.

Тренінги з підготовки бізнесу до перевірок ведуть учасники тренерської мережі КДК («Компетентність долає корупцію», www.kdk.net.ua). Програма тренінгу включає завдання з підготовки підприємства до державних перевірок на основі уніфікованого акту. За результатами виконання такого завдання тренер надає оператору ринку підписаний своїм прізвищем сертифікат, який свідчить про його відповідальність за рівень обізнаності оператора ринку щодо вимог законодавства та процедур державного контролю.

Оператори ринку, які підтвердили рівень FFU-basic-beginner за визначеним напрямом державного контролю можуть користуватися спеціально визначеним маркуванням.

FFU-basic-approved-<напрям державного контролю> – суб‘єкт господарювання успішно пройшов державну перевірку за визначеним напрямом і звіт про неї знаходиться у вільному доступі (сайти органів державної влади, Інспекційний портал), та відображений у реєстрах кластеру.

Оператори ринку не можуть податися на отримання рівня FFU-basic-approved без підтвердження рівня FFU-basic-beginner. Така вимога зумовлена тим, що звіт про успішну перевірку може бути отриманий також і в результаті здійснення корупційних дій, а намагання оператора ринку отримати знання щодо виконання вимог законодавства, засади ведення державних перевірок свідчать про його прихильність до доброчесних дій.

Оператори ринку, які підтвердили рівень FFU-basic-approved за визначеним напрямом державного контролю можуть користуватися спеціально визначеним маркуванням

  • FFU-advanced – свідчення доброчесності за результатами незалежного аудиту, який здійснюють належним чином акредитовані організації з оцінки відповідності.

Цей рівень сертифікації надає гарантії кінцевому споживачу аграрної та харчової продукції на вітчизняному та міжнародних ринках в обсягах, які перевищують офіційно затверджені мінімальні вимоги щодо безпечності та якості харчових продуктів.

Кластер FFU запрошує до участі українські та міжнародні організації, які розробляють та підтримують нормативні документи недержавного рівня, спрямовані на вкорінення високих стандартів для харчових продуктів та процесів їх виробництва, пакування, доставки, зберігання. В рамках кластеру такі організації отримують всі можливості ефективно працювати на українському ринку. А рівень FFU-advanced окреслює коло операторів ринку харчових продуктів, які прагнуть користуватися послугами організацій стандартизації і сертифікації.

Рівень FFU-advanced також має два внутрішніх рівня: FFU-advanced-encounter і FFU-advanced-approved.

FFU-advanced-encounter-<система сертифікації> – оператор ринку харчових продуктів пройшов тренінг/отримав консультації з підготовки до виконання вимог, які висуває зазначена система сертифікації.

Тренінги з підготовки бізнесу до перевірок ведуть тренери, які ліцензовані організацією, яка підтримує нормативні документи відповідної системи сертифікації. Свідчення про участь оператора ринку у тренінгу та/або про отримання їм консультацій надає ліцензований тренер відповідно до правил системи сертифікації. Інформація про проходження оператором ринку тренінгу з питань дотримання вимог нормативних документів недержавного рівня також надається до кластеру.

Оператори ринку, які підтвердили рівень FFU-advanced-encounter у визначеній системі сертифікації можуть користуватися спеціально визначеним маркуванням.

FFU-advanced-approved-<система сертифікації> – оператор ринку сертифікований відповідно до правил системи сертифікації, відповідність його продукції та технологічних процесів вимогам системи сертифікації підтверджена акредитованим незалежним аудитором.

Оператори ринку, які підтвердили рівень FFU-advanced-approved в обраній системі сертифікації, можуть користуватися спеціальним маркуванням, яке надає інформацію споживачу про дотримання відповідних стандартів.

Реєстри та списки

Кластер FFU веде реєстри доброчесних операторів ринку за відповідними рівнями свідчення доброчесності:

  • FFU-basic-beginner (FFU:UA:B:),

  • FFU-basic-approved (FFU:UA:A:),

  • FFU-advanced-encounter (FFU:Int:E:),

  • FFU-advanced-approved (FFU:Int:А:).

Реєстри FFU:UA:B: та FFU:UA:A: структуровані відповідно до напрямів державного контролю, реєстри FFU:Int:E: та FFU:Int:А: структуровані відповідно до систем стандартизації.

Реєстри доброчесних операторів ринку за рівнями FFU-basic: FFU:UA:B: (FFU-basic-beginner) і FFU:UA:А: (FFU-basic-approved) та FFU-advanced: FFU:Int:E: (FFU-advanced-encounter) і FFU:Int:А: (FFU-advanced- approved) є публічними. Публічними також є санкційні списки, які ведуться за рівнями FFU:UA:B: (FFU-basic-beginner) та FFU:Int:А: (FFU-advanced- approved).

Окрім публічних реєстрів кластер FFU веде низку корпоративних реєстрів, які також можуть мати внутрішню структуру:

  • Реєстр сертифікатів про проходження учасниками тренінгів з підготовки до державних перевірок (FFU:UA:Certificate)

  • Реєстр звітів про проходження державних перевірок (FFU:UA:Report:)

  • Реєстр сертифікатів про дотримання стандартів, виданий незалежними аудиторами (FFU:Int:Certificate)

  • Реєстр договорів, укладених між учасниками кластеру (FFU:Contracts:)

Правила декларування

Декларування доброчесності оператора ринку харчових продуктів здійснюється за рівнями свідчення доброчесності FFU-basic-beginner (FFU:UA:B:), FFU-basic-approved (FFU:UA:A:), FFU-advanced-encounter (FFU:Int:Е:), FFU-advanced-approved (FFU:Int:А:).

Декларування доброчесності за рівнем FFU-basic-beginner здійснюється на основі сертифікату, виданого тренером на підтвердження факту проходження тренінгу. Декларація чинна протягом терміну чинності зазначеного сертифікату у випадках, коли такий термін визначений, і протягом 2, 3 або 5 років з дати декларування відповідно до ступеню ризику оператора ринку.

Декларування доброчесності за рівнем FFU-basic-approved здійснюється на основі звіту про успішне проходження останньої перевірки, яка може бути як плановою, так і позаплановою і діє до дати проведення наступної планової або позапланової перевірки.

Декларування доброчесності за рівнем FFU-advanced-encounter здійснюється на основі документу довільної форми, у тому числі прийнятої у відповідній системі сертифікації, який свідчить про проходження тренінгу або отримання консультації і діє протягом терміну чинності такого документу (у випадках, коли документом встановлений такий термін).

Декларування доброчесності за рівнем FFU-advanced-approved здійснюється на основі сертифікату, виданого належним чином акредитованим/ліцензованим аудитором про відповідність вимогам системи сертифікації, обраної оператором ринку, і діє протягом терміну дії такого сертифікату.

Декларування доброчесності може бути здійсненим в будь-який час протягом дії документів, виданих на підтвердження проходження тренінгів, консультацій, перевірок, аудиту.

За результатами декларування назва оператора ринку (офіційна назва юридичної або фізичної особи-підприємця) та посилання на копію його сертифікату або інших підтвердних документів заноситься до відповідних реєстрів FFU:UA:B:, FFU:UA:A:, FFU:Int:E:, FFU:Int:А: і перебуває там протягом терміну дії відповідних підтвердних документів.

Недоброчесність і санкції

Недоброчесність операторів ринку харчових продуктів полягає у намаганнях виконати вимоги, які висуває законодавство та недержавні організації стандартизації поверхнево, «заради галочки», отримати формальне свідчення про проходження тренінгів та консультацій з підготовки до державних перевірок або сертифікати про відповідність своєї діяльності стандартам та належним практикам міжнародних організацій стандартизації та сертифікації. Окремим проявом недоброчесності є отримання позитивних висновків та звітів за рахунок здійснення корупційних дій.

З огляду на системні прояви корупції під час державних перевірок, отримання міжнародних сертифікатів, які супроводжують експорт продукції українського виробника, масове фальшування сертифікатів міжнародних організацій, кластер FFU розгортає і підтримує інформаційну кампанію «StopFakeCertificate», яку ведуть його партнерські організації.

З метою захисту спільноти доброчесних операторів ринку харчових продуктів кластер FFU надає можливості заявляти про прояви недоброчесності та корупції та веде санкційні списки операторів ринку, які задекларували сертифікати, отримані неналежним чином за рівнями FFU-basic та FFU-advanced: FFU:UA:B:санкції:<тимчасовий>, FFU:UA:B:санкції:<остаточний>, FFU:Int:А:санкції:<тимчасовий>, FFU:Int:А:санкції:<остаточний>.

У разі, коли стає відомо про фальшування сертифікату щодо проходження тренінгу з підготовки до державної перевірки, назва оператора ринку заноситься до санкційного переліку FFU:UA:B:санкції:<тимчасовий> з наданням можливості такому оператору ринку пройти належний тренінг протягом 2 місяців і отримати належний сертифікат. Якщо оператор ринку не надав копію належного сертифікату про проходження тренінгу протягом 3 місяців, його назва переноситься до санкційного списку FFU:UA:B:санкції:<остаточний> та виключається з реєстру FFU:UA:B: Оператор ринку може подавати заяву про виключення із санкційного списку FFU:UA:B:санкції:<остаточний> та знову декларувати доброчесність за рівнем FFU:UA:B: відповідно до встановлених правил лише через 3 місяці з моменту виключення його назви з реєстру FFU:UA:B:<напрям державного контролю>.

У разі, коли оператор ринку підлягає проведенню нової – як планової, так і позапланової перевірки, – він зобов'язаний повідомити про втрату чинності раніше задекларованого звіту про успішне проходження державної перевірки протягом 10 робочих днів з дати початку нової перевірки. Назва оператора ринку виключається з реєстру FFU:UA:А:<напрям державного контролю> з моменту втрати чинності раніше задекларованого звіту до моменту декларування доброчесності за рівнем FFU:UA:А: на основі нового звіту про успішно пройдену державну перевірку або офіційно затверджених документів про усунення виявлених порушень. Якщо оператор ринку не надав інформацію про втрату чинності задекларованого ним звіту про успішне проходження державної перевірки протягом встановлено терміну (10 робочих днів з початку нової перевірки), його назва виключається з реєстру FFU:UA:А:<напрям державного контролю>, а сам він втрачає можливість декларувати доброчесність за рівнем FFU:UA:А: терміном 6 місяців з моменту виключення його назви з реєстру FFU:UA:А:<напрям державного контролю>.

У разі, коли стає відомо про фальшування документів про проходження тренінгу або отримання консультацій щодо правил обраної оператором ринку системи сертифікації, назва оператора ринку виключається з реєстру FFU:Int:E:<система сертифікації>. Знову декларувати доброчесність за рівнем FFU:Int:E: оператор ринку може лише після проходження належного тренінгу або отримання належних консультацій, але не раніше, аніж через 6 місяців з моменту виключення його назви з реєстру FFU:Int:E:<система сертифікації>.

У разі, коли стає відомо про фальшування сертифікатів обраної системи сертифікації, назва оператор ринку заноситься до санкційного переліку FFU:Int:A:санкції:<тимчасовий> з наданням можливості оператору ринку здійснити належну сертифікацію протягом 6 місяців, скориставшись можливостями кластеру і отримати належний сертифікат. Якщо оператор ринку не надав належний сертифікат обраної ним системи сертифікації протягом 7 місяців, його назва включається до санкційного списку FFU:Int:A:санкції:<остаточний> та виключається з реєстру FFU:Int:A:<система сертифікації>. Оператор ринку може подавати заяву про виключення із санкційного списку FFU:Int:A:санкції:<остаточний> та знову декларувати доброчесність за рівнем FFU:Int:A: відповідно до встановлених правил лише через 1 рік з моменту виключення його назви з реєстру FFU:Int:A:<система сертифікації>.

Виявлення недоброчесності оператора ринку здійснюється як шляхом надання зручних можливостей бізнесу та громадськості повідомляти про фальшування сертифікатів про проходження тренінгів з підготовки бізнесу до державних перевірок, документів про проходження тренінгів або отримання консультацій щодо виконання умов, які висувають системи міжнародної сертифікації, фальшування сертифікатів таких міжнародних систем, втрату чинності задекларованого звіту про успішну державну перевірку, такі шляхом проведення внутрішніх перевірок кластеру FFU, які здійснюються у відповідності до внутрішніх документів кластеру та поточних можливостей його штаб-квартири. Визнання невідповідності задекларованих документів здійснюється згідно внутрішньої процедури кластеру FFU.